Promat - moduł Alsitherm 1260

Promat - moduł Alsitherm 1260

manufacturer: Promat

Category: Ceramic Wool - Promat

product #: 14581

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
147,00zł
for item
discount price
net unit price
99,95zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
147,00zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
99,95zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
180,81zł
for item
discount price
gross unit price
122,94zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
180,81zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
122,94zł
for 1.00 item

Product description

ALSITHERM®, PROMAWALL® i PROMACOMB® są opracowanymi przez Promat, systemami wyłożeń o lekkiej konstrukcji opartej na materiałach włóknistych ALSIFLEX®. Stosowane są jako energooszczędne wyłożenia ogniotrwałe w wielu dziedzinach przemysłu. Odpowiednie ułożenie mat włóknistych sprawia, że włókna mają kierunek prostopadły do powierzchni wyłożenia. Materiał jest wstępnie sprężony, przez co uzyskuje wysoką odporność na erozję gazową oraz znacznie ograniczony skurcz wyłożenia. Starannie opracowane elementy mocujące usytuowane w "tylnej" (zimnej) strefie wyłożenia, gwarantują pewność mocowania. ALSITHERM® Modułowa konstrukcja włóknista z wstępnie przygotowanych i sprężonych bloków. Pewny i łatwy montaż, łatwa adaptacja w miejscu zabudowania, wiele wariantów rozwiązań, pełny zestaw detali. PROMAWALL® Włókniste moduły wielkowymiarowe - specjalne pręty mocują odpowiednio ułożone maty na siatce stalowej. Brak spoin, wielkie wymiary, skurcz występuje na szerokości modułu, łatwa prefabrykacja wielkich segmentów. PROMACOMB® Włókniste moduły wielkowymiarowe, kombinacja ALSITHERM® i PROMAWALL®. Duże wymiary, brak spoin, wyłożenie z mat na istniejącym pancerzu.

Zalety i właściwości

niska masa, elastyczność, niskie przewodnictwo cieplne niski przepływ ciepła i niska akumulacja ciepła bardzo wysoka odporność na wstrząsy cieplne odporność na erozję gazową łatwy, szybki montaż brak spoin, skurcz obniżony przez wstępną kompresję ekonomiczny remont po wysłużeniu, krótki czas postoju.

Zastosowania

Przemysł metalurgiczny: Piece do wyżarzania, piece z wysuwnym trzonem, piece grzewcze, piece kołpakowe, piece do kontrolowanego schładzania, pokrywy kadzi, dołów odlewniczych, pokrywy koryt spustowych, piece do odpuszczania, wyłożenia drzwi i sklepień w piecach. Przemysł ceramiczny: Piece z wysuwnym trzonem, piece komorowe i tunelowe, piece do szkliwienia, piece rolkowe. Przemysł petrochemiczny: Piece do krakingu, reformowania, wymienniki ciepła, izolacja kotłów. Zakłady ochrony środowiska: Komory spalania spalarnie odpadów przemysłowych, spalarnie odpadów szpitalnych i miejskich, instalacje neutralizacji gazów z procesów produkcyjnych.


Technical data

high temperature resistance:
1260 °C
length:
300 mm
width:
300 mm
size:
150 mm