Sposoby płatności

 1. Klient wskazuje jedynie preferowany sposób płatności w Zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym. Sprzedawca, przedstawiając Ofertę Klientowi, może zaproponować inny sposób płatności niż wybrany przez Klienta, jeśli sposób płatności wybrany przez Klienta w danej sytuacji jest niemożliwy do zrealizowania lub z innych przyczyn niedostępny.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi domyślnie następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dostępna wyłącznie dla dostawy Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   1. Santander Bank Polska (PLN)
    • nr konta: 19 1090 1072 0000 0001 3556 0382
    • IBAN: PL19 1090 1072 0000 0001 3556 0382
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
   2. Santander Bank Polska (EURO)
    • nr konta: 44 1090 1072 0000 0001 4719 8671
    • IBAN: PL44 1090 1072 0000 0001 4719 8671
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
   3. Santander Bank Polska (USD)
    • nr konta: 48 1090 1072 0000 0001 5328 6416
    • IBAN: PL48 1090 1072 0000 0001 5328 6416
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
   4. Santander Bank Polska (GBP)
    • nr konta: 28 1090 1072 0000 0001 5328 6485
    • IBAN: PL28 1090 1072 0000 0001 5328 6485
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
   5. Santander Bank Polska (CZK)
    • nr konta: 42 1090 1072 0000 0001 5328 6621
    • IBAN: PL42 1090 1072 0000 0001 5328 6621
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
   6. Santander Bank Polska (DKK)
    • nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 5328 6561
    • IBAN: PL13 1090 1072 0000 0001 5328 6561
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
   7. Santander Bank Polska (SEK)
    • nr konta: 11 1090 1072 0000 0001 5488 4187
    • IBAN: PL11 1090 1072 0000 0001 5488 4187
    • SWIFT/BIC: WBKPPLPP
  4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com, Przelewy24.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl, http://www.przelewy24.pl/.
   1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com lub Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    1. PayPal.com - spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
    2. Przelewy24.pl - spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  5. Płatności elektroniczne, kartą płatniczą, Blik w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Usługa odroczenia płatności "Kup z Twisto" w ramach usługi imoje świadczona jest przez spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.
  6. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław), kapitał zakładowy 520 000 000,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938.
 3. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności "Kup z Twisto" Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z regulaminem formuły zakupowej "Kup z Twisto".
  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie ratalnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz wybranego kredytodawcy zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty.